MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2004/2005

       MEMÒRIA


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretari: Josep Lluís Vivó i Rodrigo
Tesorer: Eva Maria Fabuel i Iranzo
Fallera Major: Marta Giner i Rodrigo
Artiste Falla: Germans Gómez Fonseca
Lema: "Un futur gris"
Autor del llibret: Ferran Gil i Navarro
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Colla de dolçainers i tabaleters "Els Bessons"
Pirotécnic: Pirotècnia Zaragozana.
Delegat d'Infantils: Milacre Marcos i Fernández
President Infantil: Enric Llop i Gimeno
Fallera Major Infantil: Paula Soler i Planells
Artiste Falla: David Sánchez Igualada
Lema: "De nit”
Autor llibret infantil: Jordi Fabuel i Iranzo

Comença est eixercici el dia 19 d'abril en l'elecció del president repetint el mateix dels dos anys anteriors, en un presupost de 68.740 euros (11.456.666 pessetes).

Est any es dona la circumstància, única en l'història de la falla, de que no hagueren falleres noves, per consegüent es trencava la tradició des de 1.945 de traure a la fallera major d'entre les falleres noves d'eixe any, i la relacionada perduda d'ingressos en les arques de la falla per este concepte; no obstant i en última instància una de les chiques que s’anaren a traure consentí en ser fallera i disposta a ser Fallera Major a lo que la comissió acceptà de bona gana, sent la maxima representació femenina de la falla la senyoreta Marta Giner i Rodrigo.

S'elegí a Quique Llop com President Infantil i posteriorment a qui seria la nostra Fallera Major Infantil, Paula Soler i Planells.

La preselecció del .sector per a la Cort de la Fallera Major de Valencia, tingue lloc est any en la demarcació de la falla del Perellonet, se presenten com a candidates d'esta comissió les que foren Falleres Majors de l'eixercici anterior com tenim per costum, Vanessa i Nuria, després de les pertinents votacions i reconte de vots ix elegida la nostra Nuria, qui representarà al sector i a la falla en la fase final; acte que tingue lloc en els jardins dels Vivers Municipals, a on Nuria nos donà una gran alegria al ser elegida de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia, representant ad esta comissió en gran dignitat.

En est eixercici, torna a obtindre el primer premi de la Categoria B en el concurs de Declamació Infantil de Junta Central Fallera, Quique que ademés és el President enguany, aixina com la chiqueta Maria Ampar Velarte i Gimeno, que també obtingue el primer premi de la Categoria A, en el mateix concurs.

Els representants d'esta comissió que estan jugant el Campeonat de Truc que organisa Junta Central Fallera queden guanyadors del sector Poblats al Sur al que pertanyem, passant a la següent fase a on quedem despenjats.

Es fan activitats per als més chicotets com són, cine, tallers, etc., i els majors no volen ser menys i se realisa un curset de fer pentinats de fallera.

La comissió infantil s'inscriu en el concurs de belems de J.C.F. en la modalitat de Lliure Disseny no en un parell d'ous si no en més, ya que estava format per molts d'estos òval degudament pintats i vestits a l'efecte.

Prop de nadal nos ve atre problema, este més gros, els amos del local a on trenim el casal, nos comuniquen en tot el dret (des d'ací els agraixc personalment, perque era yo president quan nos el cediren gratuïtament, d'estos 25 anys que hem disfrutat d'un casal en un lloc tan privilegiat com és la plaça Verge de Lepanto, gràcies), que tenim que deixar-lo, la Junta Directiva es posà en marcha per a trobar una planta baixa a on ubicar la nova casa dels fallers.

La presentació de les Falleres Majors se celebrà en la Sala Canal el dia 30 de Giner, en l'infantil se posà en escena l'apropòsit "La caseta de chocolate" els presentadors foren Iris Soler i Cortijo i Chema Olmos i Marco.

En la presentació major en l'apropòsit "La crida", també en idea original de Pepa Lladró qui feu de mantenedora veu en ‘off’, se feu carrec de conduir la presentació Sandra Alagarda i Alabau.

Els dos aproposits foren originals de Pepa Lladró, estigueren baix la direcció de la Delegació de Festejos i foren realisats per components de la comissió.

El 25 de febrer, ya en la recta final a la gran festa fallera, se participa en el sopar de l'exaltació de les Falleres Majors del sector, intercanvi de fotografies en les Falleres Majors de Valencia i entrega de recompenses de J.C.F.

També es realisà el campeonat de canut en el lloc de costum. Els més chicotets gogen del parc infantil i per a dinar una suculenta paella.

Ya en la semana fallera n’hi han cucanyes per als chiquets del poble, festival de paelles per als més grans amenisat per una Discomòvil, sopars d'entre pa i per supost bunyols per a tot el que fon a vore cremar la falla infantil.

Se tanca l'eixercici en 118 fallers, 100 falleres, 78 chiquets i 110 chiquetes que fan un total de 406 membres en la comissió, sent estadísticament l'any que més persones hi ha censades en la comissió.


MENU PRINCIPAL