MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2005/2006

       MEMÒRIA


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretari: Josep Lluís Vivó i Rodrigo
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Amapar Rodrigo i Girona
Artiste Falla: Jordi García i Navarro
Lema: "Castellar, ahir, hui y sempre"
Autor del llibret: Ferran Gil i Navarro
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Pirotècnia Zaragozana.
Delegat d'Infantils: Milacre Marcos i Fernández
President Infantil: Emili Sanjuan i Fabuel
Fallera Major Infantil: Marta Alacreu i Ruiz
Artiste Falla: Francesc Gisbert i Pico
Lema: "Declaració d’amor”
Autor explicació falla infantil: Jordi Fabuel i Iranzo

Després de buscar un local per a crear la nova seu de la Comissió Verge de Lepanto, s'encontrà el que se creguè més idòneu, situat en el carrer Poetesa Leonor Perales. Local en una superfície de 300 metros quadrats i un cost de 230.000.- €. Molts diners i molt de treball havia que fer per a acondicionar-lo adequadament; havia que insonorisar-lo, posar la lluminària, fer les oficines, la barra, uns lavabos en condicions, la cuina i moltes coses més, pero havia que fer-ho si volíem tindre un casal digne d'esta comissió, aixina es que la Junta Directiva feu els oportunes diligències per a firmar el contracte de compra-venda i se posà en marcha el mecanisme per a començar l'obra, lo primer que es feu fon alçar els tabics per als lavabos, la barra i els despajos, a continuació l'ardua tasca d'insonorisar el trespol i després tot lo demes.

Les obres començaren en maig d'este any, sent la majoria dels treballs, realisats per membres de la comissió, alguns d'ells han treballat dur de veritat, de dilluns a divendres per la vesprada, els dissabtes de matí i per la vesprada i alguns dumenges; no els nomene per por a que me s’oblide algú, pero son dignes d'un homenage i els artífexos d'esta magnífica obra, pero el verdader culpable de tot este "castic", i ho dic de tot cor, es el nostre President, un verdader relacions públiques, que en el seu bon que fer ha segut capaç d'embaucar-nos en esta episodi de la vida de la nostra volguda comissió. Gràcies Jordi.

L'habilitació te un presupost de 60.000.- €, i els materials utilisats son els següents:

El sol:
300 metros de terraç roig.

L’entaulellat:
100 metros de taulell per a banys i cuina.

L’estructura metàlica:
1.000 kg. de ferro en estructura metàlica per als altets.
2.000 atobons morunos per a la barra.
10 metros llineals de marbre per a barra i cornises.
12 metros de mobiliari de cuina i multiusos.
31 metros de parquet.
9 portes interiors.
Bancada, campana, frontal i extracció de fums d'acer inoxidable.
10 finestrals d'alumini.
4 piles.
4 aixetes.
1 ducha.
3 aparats d'aire acondicionat de 7.000 frigories.
2 extractores de 300 metros cúbics /h

L’insonorisació:
600 metros quadrats de pladur.
300 metros quadrats de llana de roca de 40 kg. d'espessor.
300 metros quadrats de llana de roca de 70 kg. d'espessor.
2.300 barilles roscades de 1.5 metros.
2.500 tacos.
150 metros de cinta per a juntes.

El fals trespol:
300 metros de placa acústica de 2.5 mm de 60x60 cm.
800 metros de perfileria.
1.000 suspensions.

L’allumenació:
20 pantalles de 4x36 per a fals trespol.
6 pantalles de 4x18 per a fals trespol.
150 tubos fluorescents de 36 w.
50 tubos fluorescents de 18 w.
2.000 metros de cable de 2.5 lliure d'halògens.
100 metros de cable de 1x35 lliure d'halògens.
300 metros de cable de 1x25 lliure d'halògens.
80 caixes d'empotrar universals.
10 lluminàries d'emergència de 100 lumens.
60 enchufes de corrent.
20 interruptors.
50 metros de canal.
2 quadros generals de distribució.

El sò:
8 altaveus de 100 w centralisats a l'equip de música.

La pintura:
150 kg de pintura en varis colors.
5 kg de vernis per a fusta.
50 metros de taulers de DM per a la distribució interior.
Les portes del local pertanyen a una casa de l'horta en l'entrada dels Davits, en una antiguetat de 100 anys.

El casal s'inaugurà el dia 19 de novembre, en un espectacular montage simbolisant l'Antorcha Olímpica portada a la porta del casal antic per unes muses vestides en túniques blanques, després d'unes paraules de despedida a la que fon la nostra seu durant 25 anys, l'antorcha es portada a través d'una cadena humana de faller en faller que van des dels més antics als més jovens fins aplegar al nou casal, encenent dos grans antorches a les portes del mateix, a continuació les dos falleres majors tallen la cinta d'entrada i se dona com a inaugurat la seu que albergarà a partir d'ara a tots els fallers. El casal fon apadrinat per Na Leonor Perales i Escalante i En Baltasar Andreu i Ibáñez.

L'acte fon conduït per Anabel Alabau i Vilanova qui donà la paraula en primer lloc al President per a donar la benvinguda a tots els presents, a continuació el retor En Francesc Juliá beneí el casal, desijant-nos els millors venturas en el nostre quefer en pro de la festa dedicada a Sant Josep, també prengué la paraula Na Leonor per a dedicar-nos unes emotives paraules.

Després se serví un fantàstic àgap per a tots els presents que propicià una llarga i agradable velada.

Ad est acte foren convidats la Fallera Major de Valencia i la seua Cort d'Honor, encara que per problemes d'agenda no pugué assistir i en el seu lloc vingué la Fallera Major Infantil en la seua Cort d’Honor i acompanyants de J.C.F., totes les falles del sector Pobles del Sur, la nostra primera Fallera Major Na Leonor Perales i totes les Falleres Majors que han segut d'esta comissió, Enric Ginés i Blai Furió, grans amics i colaboradors nostres durant molt de temps, Valencia teve en Juliol Tormo al front qui feu un reportage de l'acte, i atres personalitats del mon faller.

Després d'un llarc treball realisat per la comissió encarregada del montage de l'Exposició del 75 aniversari, s’inaugurà el dia 30 de decembre en una sala cedida per l'Institut 'El Rabachol', sito en l'avinguda Doctor Ruiz i Comes.

Ademés de l'exhaustiva llabor de la recopilació fotogràfica, l'Exposició disposà d'una extensa mostra d'indumentària femenina valenciana, aixina com diversos adreços, pintes i mantellines cedit tot per diverses Falleres Majors que permetí comprendre i admirar l'evolució en el temps de la rica indumentària valenciana.

Aixina mateix, es disposa d'una mostra casi completa de les bandes de Fallera Major pertanyents a la comissió, contemplant la riquea ornamental i el valor històric dels dits distintius. Una vegada més cap elogiar per una part la colaboració desinteressada de totes les Falleres Majors i per atra l'esforç i interés de la comissió organisadora, puix esta part de l'exposició fon molt celebrada.

També es contà en unes mostres de la gran firma d'orfebreria valéncia Art Antíc lo que realçà encara més este event.

Per tot aixó l'Exposició fon un exit tant el dia de l'inauguració, com els demes dies que estigue oberta, sent molt visitat fins el dia 15 de giner que es clausurà.

A punt de tancar este recordatori, te lloc el Concurs de Declamació de Junta Central Fallera i tornen a conseguir premi 2 chiquets d'esta comissió; Enric Llop i Gimeno obte el Premi Extraordinari de totes les categories i Maria Ampar Velarte i Gimeno el Primer Premi de la Categoria A, enhorabona als dos.
MENU PRINCIPAL