MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2003-2004


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretari: Josep Lluís Vivó i Rodrigo
Tesorer: Ampar Tamarit i Furió
Fallera Major: Vanessa Olmos i García
Lema: "Roca, roca..."
Autor del llibret: Ferran Gil i Navarro
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Pirotècnia Zaragozana
Delegat d'Infantils: Maria Josep Martínez i Iranzo
President Infantil: Miquel Álvaro i Ferrandis
Fallera Major Infantil: Nuria Medrano i Alapont
Lema: "Castells de fantasia"
Autor del llibret infantil: Jordi Fabuel i Iranzo

Comença el nou eixercici faller continuant com a president Jordi Fabuel i Iranzo.

El tesorer presenta el presupost anual sent aprovat per l'Assamblea General.

En abril és elegit el chiquet Miquel Alvaro i Ferrandis com a President Infantil. En el mateix més se contracten als artistes que montaràn les falles l'any pròxim en un import de 14.424'30 euros per a la falla gran en l'artiste Josep Jarauta "Pepo", i l'infantil en els germans Sánchez Igualada que costarà 7.813'15 euros.

En juny és elegida Nuria Medrano i Alapont, d'entre dos candidates, com a Fallera Major Infantil.

En el més següent, en la Falla Hellín -Pere de Lluna, se realisà la preselecció del .sector per a la Cort d'Honor de la Fallera Major de Valencia, sent les nostres candidates Sandra Alagarda i Alabau per a la major i Iris Soler i Cortij

o per a l'infantil.

Ya posats en l'autumne, en el més d'octubre, en el Saló Aqualandia és elegida la que nos representarà en les festes josefines, la nostra Fallera Major, carrec que recau en la senyoreta Vanessa Olmos i García.

En el més de decembre se crea un taller per a que els chiquets realisen les figuretes que posteriorment es colocaran en el belem que montarà la falla.

Enric Jesus Llop i Gimeno, torna a alçar-se en el primer premi, en esta ocasió en la Categoria B, en el Concurs de Declamació de J.C.F.

Quan ya es percebix l'olor a festa s'organisen uns concursos de jocs de taula, el ya tradicional campeonat de canut. Es monta un parc infantil per a deleitació dels més chicotets.

La presentació canvia de lloc per a fer-se esta any en la Sala Canal de Pinedo.

La Fallera Major i el President assistixen en un nutrit grup de fallers i falleres, al sopar de l'exaltació de les Falleres Majors del sector; en el mateix acte rebé Antoni Alabau i Castrillo, el Bunyol de Fulles de Llorer i Brillants de mans de la Fallera Major de Valencia senyoreta Noelia Soria i Mompó, aixina com atres recompenses que reberen distints membres del sector, event que se realise en el mateix acte. La falla infantil obte el tercer premi de la seua categoria.

Dins de la Semana Fallera es realisen cucanyes, play-backs, un concurs de paelles que estigue amenisat pel conjunt musical "Atropello", albaes a les falleres en el casal concurs de disfrassos, discomòvil, etc.

La comissió té en l'actualitat un cens total de 225 fallers majors dels que 124 pertanyen a la secció masculina i 101 a la femenina, els infantils en un total de 186 se repartixen entre 77 chiquets i 109 chiquetes.
MENU PRINCIPAL