MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2002-2003


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretari: Josep ,luís Vivó i Rodrigo
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Sandra Alagarda i Alabau
Artiste Falla: Artez
Lema: "Castells en l'aire. futur incert"
Autor del llibret: Donís Marti i Albizua
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Pirotecnia Zaragozana
Delegat d'Infantils: Milacres Marc i Fernández
President Infantil: Josep Maria Olmos i Marc
Fallera Major Infantil: Iris Soler i Cortijo
Artiste Falla: Diego Palacios
Lema: “La natura encantada”

Comença l'eixercici en la composició de la Taula d'Edat que está composta per la persona més jove i la de més edat, la qual demana que se presenten candidats a la presidència, presentant-se només u, Jordi Fabuel ,el qual ixqué per aclamació.

El tesorer presenta un presupost de 66.695.- euros, o siga, 11.115.833.- de les antigues pessetes, que és acceptat.

Es contracten els monuments fallers; la falla gran la realisarà Art 2, en un import de 15.626'31 euros i la falla infantil en un import 6.010'12 euros, estará a carrec de l'artiste Diego Palacios.

El dia 6 de juliol es realisà la preselecció del sector per a la Cort de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de Valencia, en la demarcació de la Falla Tres Camins -Pinedo sent les candidates de la nostra comissió Noelia i Paula, Fallera Major i Fallera Major Infantil de l'any pasta respectivament.

Després d'un llarc periple per facenda, la comissió conseguix ser Associació Cultural en el nom de Falla Plaça Verge de Lepanto.

El 29 de juliol en Assamblea General és elegida d'entre 3 candidates la chiqueta Iris Soler i Cortijo com a Fallera Major Infantil; aixina mateix, el 9 de novembre en la Sala Olímpia d'Alboraya, darrere una votació dels membres de la comissió allí presents, és elegida Fallera Major d'entre les falleres noves d'est any, a la senyoreta Sandra Alagarda i Alabau.

Es precindix de la persona que portava el casal, per a fer-se carrec del mateix la comissió, es ,feren torns per al seu manteniment.

La comissió queda en segon lloc en el campeonat que tradicionalment celebra el sector, després d'una renyida partida de desempat en la falla guanyadora.

S'acorda que els fallers en més de 65 anys d'edat i més de 25 anys censats en la falla, que des de fa uns anys estaven exents de pago, contribuixquen en una quota reduïda de 90 euros a l'any.

La comissió infantil torna a estar de gala ,el chiquet Enric Jesus Llop i Gimeno, s'alça en el Premi Extraordinari de totes les categories, en el Concurs de Declamació Infantil de Junta Central Fallera.

En el més de giner mor qui fon molts anys president de la comissió Francesc Gimeno, per lo que, el dia 17 d'este més la comissió oferix una missa en la seua memòria.

La presentació, com ve sent habitual, es realisà en l'Auditori Municipal de Ribarroja del Túria, el dia 9 de febrer a les 10,30 hores, donà començament la presentació de la Fallera Major Infantil i la seua Cort d'Honor, en l'apropòsit "La creació", en guió original i actors de la comissió, fent de presentadors els chiquets Alba Mallach i Pau Gurrea, el mantenedor fon Enric Jesus Llop i Gimeno.

En la presentació de la Fallera Major, se posà en escena l'apropòsit "Valencia terra i mar", original de Pepa Lladró i actors de la comissió, foren els presentadors Ampar Fernández i Arce i Llum Divina Siurana i Paula, sent responsable de l'exaltació Maria Josep Gimeno i Minguet.

El dia de la presentació havia un cens de 180 majors dels que 92 eren fallers i 88 falleres, infantils havien un total de 144 dels que 64 eren chiquets i chiquetes havien 80.

A mitat de febrer comença l'activitat festera en el campeonat de canut, que ya s'ha convertit en una tradició, es visita el taller de l'artiste faller, s'engalanen totes el carrers del poble com és costum, s'acodix a la ‘crida’ i se fa la ‘‘replegà’’, actes que s'ometen en este llibret per ser rutinàris.

El sopar de l'Exaltació de les Fallera Majors del sector es realisà en la Sala Canal el dia 21 de febrer, assistint un nutrit grup de fallers acompanyant a la nostra Fallera Major i al President

.

El 2 de març té lloc una dinar de germanor, en un sequer del Tremolar, entre la nostra comissió i la falla P.P. Albereda-Ada. de França en la que es realisà l'agermanament entre les dos comissions.

Ya en març els chiquets gogen del parc infantil, se confeccionen paelles per a deleitació dels millors paladars, berenar a carrec de la Fallera Major Infantil, cucanyes, etc.

Per als majors també hi ha diversió, com és la nit dels play-backs, a carrec dels fallers de la comissió, sopars d’entre pa, festival de paelles, concurs de disfrassos i com no bunyols el dia de Sant Josep.

MENU PRINCIPAL