MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


         ANY 1999-2000


President: Juan Tribaldos i Peñaranda
Secretari: Josè Francisco Medrano i Sancho
Tesorer: Alejandro Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Ampar Tomás i Sánchez
Artiste Falla: Vicent Bau
Lema: "Pillastrades"
5 Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: La Zaragozana
Delegat d'Infantils: Cristina Martí i Tamarit
President Infantil: José Francisco Pamblanco i Canety
Fallera Major Infantil: Maria Gimeno i Mocholí
Artiste Falla: Armando Serra
Lema: "25 Aniversari"El presupost que presenta est any el tesorer és aprobat per l’assamblea és de 9.727.000.- pessetes.

El dia 16 de novembre en l'hemicicle de sessions de l'Ajuntament de Valencia, fon nomenada per l'Alcaldesa, Fallera Major de Valencia a la senyoreta Lola Flor i Busts que estigue acompanyada per la seua Cort d'Honor, entre elles estava Maria Tamarit i Civera, Fallera Major l'any anterior d'esta comissió.

Maria fon elegida el dia 6 de novembre, d'entre 52 senyoretes pertanyents als 26 .sectors que formen el conjunt de les falles de Valencia, en un acte ple de llum i de color en el velòdrom Lluís Puig. L'exaltació tingue lloc en el Palau de la Música el dia 21 de giner de 2000, actuant de mantenedor en Alfons Ussia Muñoz-Seca.

Est any celebrà la falla infantil el 25 aniversari de la seua fundació, realisant-se diversos actes, entre ells es realisà una exposició fotogràfica de la seua història, un llibret conmemoratiu, un quadre en les Falleres Majors i Presidents d'estos anys.

El dia 13 de novembre tingue lloc el sopar de l'Elecció de la Fallera Major i les Muses, recaiguent dit carrec en la senyoreta Maria Ampar Tomas i Sancho.

La presentació de les nostres Falleres Majors tingue lloc en la Sala Canal el dia 6 de Febrer. Preví a l'exaltació de Maria, la nostra Fallera Major Infantil, se posà en escena l'apropòsit "La dolçor dels anys passats", per membres de la comissió infantil. S'aprofità est acte per a rendir un homenage recordant als que feren possible fa 25 anys que fora realitat hui la falla infantil.

En l'exaltació de Maria Ampar, se posà en escena l'apropòsit original de Pepa Lladró titulat "Temps moderns i tradicions", representat també per membres d'esta comissió. En est acte contarem en la presència de la Fallera Major de Valencia i la seua Cort d'Honor; l'exaltació estigue a carrec de Blai Furió.

El chiquet Enric Jesus Llop i Gimeno, obte el tercer premi de la Categoria A en el Concurs de Declamació Infantil que organisà la delegació de Cultura de Junta Central Fallera.

La falla infantil esta classificada en la Secció Tercera.

El cens al finalisar l'eixercici és de 88 fallers, 90 falleres, 45 fallerets, 63 falleretes, açó fa un total de 286 membres pertanyents a la comissió.

El nou d'octubre la malaïda carretera se'n portà a u dels homens més apreciats d'esta comissió i del poble en general, al nostre volgut fotógraf Prudenci Moliner, home amable, alegre i servicial dispost a tot quan el necessitaves. Sense dubte fon una llamentable perduda a la que nos costà molt estar sense ell.
Que Deu el tinga en la Glòria.

MENU PRINCIPAL