MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


         ANY 1999-2000


President: Vicent Ramon i Quilis
Secretari: Ferran Perales i Cubells
Tesorer: Francesc Belenguer i Minguet
Fallera Major: Ampar Fernández i Pérez
Artiste Falla: Víctor López i Borrás
Lema: "Cóntam un conte"
5 Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: La Zaragozana
Delegat d'Infantils: Maria dels Àngels Vila i Siurana
President Infantil: Pau Gurrea i Gimeno
Fallera Major Infantil: Alba Mallach i Tamarit
Artiste Falla: Rafel Planells
Lema: "Blancanieves i els sèt nanets"President: Joan Tribaldos i Peñaranda
Secretari: Josep Francesc Medrano i Sancho
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Tamarit i Civera
Artiste Falla: Josep Francesc Espinosa
Lema: "Els conquistadors"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar.Oliveral
Pirotécnic: La Zaragozana
Delegat d'Infantils: Ana Vila i Arce
President Infantil: Adria Perales i Rodrigo
Fallera Major Infantil: Verònica Rees i Llop
Artiste Falla: Vicent Bau
Lema: "La Primavera"
La falla infantil obte el 15 premi de la Secció Tercera.

El dia 26 d'octubre, en Junta General, s'acorda nomenar Fallera Major Infantil a la chiqueta Verònica Rees i Llop.

S’inicia l’eixercici en un nou president: Joan Tribaldos i Peñaranda i un presupost de 6.015.000.- pessetes.

Una representació de la falla, participà en el campeonat de pilota valenciana que organisà Junta Central Fallera. Les partides es jugaren en el Carrer Sant Salvador, entre els carrers Campana i Josep Siurana.

El dia 11 de juliol, el sector celebrà la preselecció de la Fallera Major de Valencia. Per part d'esta comissió es presentaren Leonor Tamarit i Aznar i Patrícia Vilanova i Salcedo, passant a la següent fase la nostra Fallera Major eixint.

Est any el grup de play-back infantil estigue d'enhorabona, puix entraren en el concurs que anualment convoca junta Central Fallera de play-back i presentadors, actuant el dia 5 de decembre en la Sala Canal. A l'acabar la primera fase donen els resultats i comuniquen que haviem fet doblet al passar a la final l’actuació del play-back, i el chiquet Enric Jesus Llop i Gimeno havia guanyat el primer premi del concurs de presentadors infantils que es realisava paralelament.

La gran final se realisa el dia 12 del mateix més, fent Quique de presentador de dita final com està reglamentat, i després d'una gran competència entre les falles finalistes s'alça en el primer premi el play-back presentat per la Falla Plaça Verge de Lepanto de Castellar.

A proposta de Junta Central Fallera tornaren a actuar en el mateix play-back en la Gala de la Cultura Infantil celebrada en el Teatre Principal.

En la Sala Olímpia d'Alboraya, després d'un suculent sopar organisat a l'efecte el dia 28 de novembre, la comissió elegix a la seua Fallera Major, recaiguent dit carrec en Maria Tamarit i Cervera.

El dia 7 de febrer en l'Auditori Municipal de Ribarroja tingue lloc la presentació de la Fallera Major i Fallera Major Infantil en les seues respectives Corts d'Honor, posant en escena l'apropòsit "Fantasia en el bosc". En la presentació major actuaren de presentadors Paco Genoves i Cristina Martí, el mantenedor fon Enrique Gines

Ya en vespres de falles, el dia 7 de març, té lloc la III Volta a Peu a Castellar-Oliveral. El 10 i 11 el campeonat de futbito. El dia 14 el campeonat de canut.

MENU PRINCIPAL

>