MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1996 A 1998

________________________________________________________________

ANY 1996President: Vicent Ramon Quilis i Sáez
Secretari: Ferran Perales i Cubells
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Teresa Gimeno i Mocholí
Artiste Falla: Antoni R. Sánchez i Navarro
Lema: “Les bones essències se guarden en…”
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Bronchu Germans
Delegat d'Infantils: Josep Ramon Alacreu i Romero
President Infantil: Ferran Josep Perales i Rodrigo
Fallera Major Infantil: Davinia Mallach i Tamarit
Artiste Falla: Rafel Planells
Lema"El llibre de la selva"
Premi de la falleta infantil: El 11 premi de la Secció Séptima.

De nou és el marc de la Sala Kataoria de Catarroja a on se realisen les presentacions de les nostres Falleres Majors i les seues Corts d'Honor, és el dia 25 de febrer els 11 hores. S'inícia la Presentació Infantil en un apropòsit, titulat: "Fem la Presentació", original d'Eduard Alacreu i Crespo, sent els presentadors Ana Siurana i Martínez i Raül Quilis i Tamarit, fent este últim de mantenedor de Davinia.

La presentació de Maria Teresa estigué a carrec de Benjamin Dasí i Gimeno junt a Maria Josep Pérez i Puchades, se posà en escena l'apropòsit titulat, "Quadre floral" escrit per la Comissió, l'exaltació estigué a carrec de la mantenedora Maria Josep Alemany i Lladró.

Es tanca l'eixercici en un superàvit de 1.481.040- pessetes, en el capítul de gasts es varen pagar 24.897.145´- pessetes.


________________________________________________________________

ANY 1997President: Vicent Ramon Quilis i Sáez
Secretari: Ferran Perales i Cubells
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Genoveva Tamarit i Alamar
Artiste Falla: Antoni R. Sánchez i Navarro
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Bronchu Germans
Delegat d'Infantils: Josep Ramon Alacreu i Romero
President Infantil: David Puchades i Canet
Fallera Major Infantil: Celia Roca i Navarro
Artiste Falla: Rabel Planells
Lema: "El rei lleó"


Com ve sent habitual esta comissió participà en EL XIV festival de paelles que organisà Junta Central Fallera el dia 11 de maig, en la que cuinà 5 paelles per a les persones de la tercera edat de Castellar.

L'elecció de la Fallera Major es realisà en el Saló Rosinya, (abans Cine Lido), pero en esta ocasió votaren tots els membres de la comissió que acodiren a l'acte, sistema que se seguix usant a partir d'esta data.

La presentació torna a canviar de local per a anar-se´n a l'Auditori Municipal de Ribarroja.

El jurat designat per Junta Central fallera, per a l'elecció del millor ninot de cada secció en l'Exposició, tingué a be donar-li el premi al presentat pel nostre artiste faller, circumscrit en la Secció Quinta (A).

Ya en portes de falles, concretament el dia 9 de març, Vicent Sabater com a Delegat de Deports, organisà la I Volta a Peu a Castellar-Oliveral; en cara que podriem dir que és la novena ya que abans la falla n’havia organisat 8 en Castellar.

El dia 12 tingue lloc un campeonat de futbito i el 13 un concurs de disfrassos.

El dia 18 de març s'instalà una gran pantalla en la plaça per a poder presenciar el partit de fútbol entre el Shalque i el Valencia, el resultat fon de 0 a 4.

En uns gasts de 29.932.427 pessetes i un superàvit de 354.920 pessetes, es tanca l'eixercici.

________________________________________________________________

ANY 1998President: Vicent Ramon Quilis i Saez
Secretari: Ferran Perales i Cubells
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Leo Tamarit i Aznar
Artiste Falla: Josep Antoni Espinosa
Lema: "Animals de corral"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar.Oliveral
Pirotécnic: Bronchú Germans
Delegat d'Infantils: Josep Ramon Alacreu i Romero
President Infantil: Joan Rodrigo i Marti
Fallera Major Infantil: Patrícia Vilanova i Salcedo
Artiste Falla: Rafel Planells
Lema: "La sireneta"

La elecció de Leo es tornà a fer en el Saló Rosinya, en la votació de tota la comissió assistent a l’acte.

La preselecció del sector per a la Cort d'Honor de la Fallera Major de Valencia, fon organisada per la nostra comissió en la plaça Verge de Lepanto. Les nostres candidates foren com sempre les dos Falleres Majors de l'any anterior, eixint elegida Cecilia que representà al sector i a la falla en la fase final que es celebrà en la Fira de Mostres i un atre any que la falla de Castellar gojà i botà d'alegria a l'eixir elegida component de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia la nostra candidata infantil.

En l'escenari de l'Auditori Municipal de Ribarroja, el dia 8 de febrer de 1998, es celebrà la presentació de la Fallera Major i Fallera Major Infantil en les seues respectives Corts d'Honor, en un ambient carregat de festa fallera.

A les 11 del matí, donà començament la presentació de Patrícia, posant en escena un apropòsit escrit per Pepa Lladró, titulat: "Entre jocs i falles", fent de presentadors Ana Siurana i Martínez i Raul Quilis i Tamarit que a la vegada feu de mantenedor.

Després d'un curt descans, començà l'apropòsit titulat:" Les nostres falles", original, com en la dels infantils de Pepa Lladró. Els presentadors foren Joan Genoves i Arce i Maria Teresa Gimeno i Mocholi. l'exaltació estigue a carrec d'Enric Ginés i Martínez.

Poguerem contar en la presència de Celia i la de les seues companyeres de Cort junt a Rut Galà F.M.I. de Valencia, tant en la presentació com en el parc infantil que es montà en la Semana Fallera, a on passaren un dia inoblidable en Castellar.

La falla gran obte el 6 premi de la Secció Segona B i a la infantil li donaren el 15 de la Secció Tercera.

Es tancà l'eixercici en un superàvit de 2.034.162´- pessetes, en la partida de gasts es pagaren 27.075.387´- pessetes.