MENU
HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1984 A 1986

________________________________________________________________

ANY 1984President: Antoni Alabau i Castrillo
Secretari: Salvador Verdeguer Gisbert
Tesorer: Josep Tamarit i Forment
Fallera Major: Mari Carmen Antequera i Verdeguer
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Depredadors de la medicina"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: La Llorejada Banda de Música de Naquera
Pirotècnic: Vicent Caballer
Delegat d'Infantils: Josep Mocholí i Hernández
President Infantil: Josep Carrión i Gimeno
Fallera Major Infantil: Anabel Alabau i Vilanova
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda
Lema: "Tradicions"

El tesorer presenta un presupost de 3.871.650.- pessetes, que es aprovat per l'Assamblea General. Després de la constitució de la comissió, u dels primers punts de l'orde del dia del nou eixercici, fon la creació de la comissió de cadets, en la que s'acordà que tots els fallers compresos entre 14 i 18 anys passaren a formar part de la dita comissió.

També es creà la comissió de dònes casades en els següents normes: A soles, podran vestir-se per a anar a l'ofrena de flors a la Verge i per a la missa al nostre patró Sant Josep. La presentació serà independent. Podran fer les seues juntes particulars, pero les decisions tindran que passar per la Junta Directiva. Vestiran traje clar com és costum en esta comissió.

Se contracta la falla gran en l'artiste Joan Roig i Arnal en un import de 975.000.- pessetes, conseguint el sèptim premi de la Secció Segona "B", l'infantil la plantà Rafel Planells i Alagarda que costà 200.000.- pessetes i estigue emmarcada en la Secció 3ª, obtenint-se el 14 premi de la seua categoria.

També se conseguix el 38 accèssit en el premi del llibret, en el concurs de lo Rat Penat.

En Junta General del 14 d'abril, es propon i s'accepta nomenar President Infantil al chiquet Josep Carrión i Gimeno.

Per a relaixar-se de l'estrés i del que fer quotidià, se realisen dos excursions, una al Racó d'Ademus i atra a Titaguas.

En un acte celebrat en el Saló Forsany de Massanassa se presenten Pepa Planells i a Maria Ampar Verdeguer com candidates a l'elecció de la Cort d'Honor de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de Valencia en la que quedà elegida per a la següent fase Pepa Planells. Acte que es celebrà en el marc inconfonible dels Jardins de Viveros, habilitat per ad esta elecció i que fon reelegida passant a formar part de la Cort d'Honor de la Fallera Major de Valencia.

Ampar Julián i Llop es presentà com a candidata a Regina del sector 21.

Com en anys anteriors, en Junta Extraordinària convocada a l'efecte el segon dia de Nadal, i en el vist i plau de la Asamblea General, s'elegix a Mª Carmen Antequera i Verdeguer, com Fallera Major, aixina com les muses per a est eixercici.

La comissió decidix fer Presidenta d'Honor a la que fa 25 anys fon Fallera Major de Castellar, Na Francesca Gimeno de Carrión, la qual accepta en molta emoció i alegria este nomenament. Segons nos conta, en la seua presentació, fa 25 anys, ella i la seua Cort d'Honor formaren un bonico Arc Iris en referència als color tan harmoniosos dels trages de valenciana. Nos diu, que recorda a totes en el mateix carinyo, pero que fa una especial menció, a la que portava el color roig, Carmeta Verdeguer, que és la mare de la Fallera Major del eixercici en curs.

El President d'Honor fon En Josep Mocholí i Quilis, advocat, fill d'un faller de Castellar ya mort. Segons nos conta, fon agradablement sorpres al designar-lo com a President d'Honor, ya que encara que és fill d'este poble, per la seua professió, ha estat molt temps fora del mateix, i per atra part perque vol relacionar est honor que se li a fet en les activitats falleres que son pare mantingué tota la vida en la localitat.

Dies abans de la presentació, Àngel Dasí montà una preciosa exposició en l'elegància que li caracterisava, en la seua tenda de roba que tenia en el carrer Vicent Puchol, en les bandes i les fotografies de les falleres majors adornada en flors i plantes. Esta exposició la decorá durant molts anys en el seu local.

La recent constituïda Banda de Música Santa Cecilia de Castellar, convidà ad esta comissió a participar en tots el actes de la presentació de la banda, aixina mateix, degut a les atencions que hem tingut en ells, s'oferixen a fer el passacarrer i arreplegada de falleres per a la presentació gratuïtament, sent a la vegada convidats tots els components de la banda i Directius al dit acte.

La presentació tingué lloc en el Sala Kataoria de Catarroja, el dia 18 de febrer als 10 de la nit. S'inícia la presentació infantil en un apropòsit, per a passar a presentar a la comissió infantil i la Fallera Major Infantil per a acabar en l'exaltació a la mateixa.

Després d'un curt espai de temps per a sopar, comença la presentació major, representant l'apropòsit "Un milacre en el taller", escrit per Julià Cavaller i Mocholí i dirigit per Eduard Alacreu i Crespo; actuaren en el mateix; Josep Francesc Pisá i Tomas, Vicent Manrique, Vicent Castellar, Josep Vicent Orta, Ampar Julián, Susanna Bosch, Ampar Sebastiá, Roser Sotomayor, Roser Olmos, Mari Carme Tamarit i Elvira Soler; fon presentat per Ampar Salcedo. A continuació se feu la presentació de la Cort d'Honor i finalment a Mari Carmen Verdeguer, Fallera Major en la seua corresponent exaltació.

En este mateix acte, fon impost per la Fallera Major de Valencia senyoreta Maria Josep Ariza i Tro, el Bunyol d'Or Colectiu a la nostra comissió.

En març es beneix en l'iglesia de la nostra parròquia, l'image de la Verge dels Desamparats que fon donada per Anabel, la Fallera Major Infantil, els padrins foren Julio Orta i Maria Ampar Verdeguer, després des del balcó del casal de la Palmera tiraren una montanya de caramelos y confits.

El dia 9 de març es realisa el sopar d'intercanvi de regals entre les falleres, en l'assistència dels seus familiars, resultant una velada agradable.

El dia 11 de març, com en anys anteriors s'organisa la Volta al Poble de Castellar en la IV edició i com era d'esperar fon un exit de participació i d'organisació.

El mateix dia, a les 6 de la vesprada, tingué lloc l'acte de bendició del nou estandart de la comissió, que fon regalat per Ampar Alapont i Xavier Mollá sent apadrinat per ells mateixa. La concentració fon a les 17 hores per a iniciar un passacarrer i arreplegar als padrins. Ad est acte foren convidades les falleres de fa 25 anys. Després de la bendició s'obsequià al públic assistent en un sabrós chocolate.

________________________________________________________________

ANY 1985President: Antoni Alabau i Castrillo
Secretari: Salvador Verdeguer Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Mercedes Ruiz i Caplliure
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema : ¿Qui paga el pato?
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Josep Manuel i Mocholí
President Infantil: Josep F. Carrión i Gimeno
Fallera Major Infantil: Maria del Pilar Sofia Mocholí i Gimeno
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda

Se nomena per a delegats del sector 21 a Enric Llop i Minguet i Joan Tribaldos i Peñaranda.

En motiu de la volta ciclista a Sedaví, i degut a que el nostre poble va a ser final d'etapa, el president de la Penya Ciclista de Castellar nos demana colaboració pregant-nos que es visten les nostres Fallera Majors per a fer entrega dels trofeus als guanyadors.

Se realisa una excursió a Les Pedrizas i atra a Morella.

Se presenten per a la preselecció del sector per a la Cort d'Honor de la Fallera Major de Valencia, les que foren Falleres Majors de la Comissió l'any passat, Mª del Carmen Antequera i Verdeguer i Anabel Alabau i Vilanova, acte que es realisà en la Sala Canal de Pinedo.

Per invitació dels clavaris, se participà en la Cavalcata de la Festa de la Verge del Rosari en la paròdia "pitufada", obtenint un gran exit, per lo que és clavaris nos agrairen per escrit la nostra participació.

En octubre de 1984, esta comissió deixa la discoteca que tenia en el carrer Comandant Franco, 23-B, degut a que no se treya ningun benefici per la poca assistència de públic a la mateixa i l'aument de l'estage del local, per atra part, l'alt presupost per a acondicionar-la a les normes, que segons l'Artícul 36 del Reglament General de Policia d'Espectàculs Públics i Activitats Recreatives de 27 d'agost de 1.983 imposava. Tenint en conte que disponíem del casal de la plaça, es va pendre esta decidió.

Est any, en una elecció realisada per les mateixes falleres d'esta Comissió, ha segut elegida Ampar Sebastiá per a representar a la Falla de Castellar com candidata per a la Regina del Sector.

La Comissió a realisat un concurs de declamació

infantil per a elegir als representants que actuaren en l'organisat per Junta Central Fallera, els guanyadors d'este són: Lluïsa Mari Taberner, Silvia Marinero, Clara Arnandis i Violant Orta.

El dia 26 de decembre, com tots els anys, encara que esta vegada canviant de marc, ya que ès realisa en el casal de la plaça, té lloc l'elecció de la Fallera Major i les seues Muses, assistint com jurat la Junta Directiva, per supost en el vot de confiança de l'Assamblea General, sent elegida la senyoreta Mercé Ruiz i Caplliure.

La presentació de les Falleres Majors es celebra en la Sala Kataoria

de Catarroja, el dia 16 de febrer de 1985, donant començament la comissió infantil als 7 de la vesprada, estgué presentada per Clara Eugenia Arnandis i Machí i Aleixandre Alemany, el mantenedor fon Juliol Orta i Orient. La major començà als 10,30 de la nit, els seus presentadors foren, Josep Pisá i Elvira Soler, la mantenedora fon Charo Cruceira i Pavón. En el fi de festa se posà en escena l’obra de teatre "Respecteu les canes i dixeu que els yayos se vullguen en pau", del qual autor fon Julián Cavaller i Mocholí, sent els actors de la propia comissió, conseguint un gran exit. Se tancà l'acte de la presentació en l'actuació de Don Pio.

En est eixercici Junta Central Fallera fa una reestructuració de sectors i de nom dels mateixos, per lo que deixa de cridar-se sector 21, per a passar a denominar-se sector 19 o Poblats del Sur, per lo que esta Comissió passa a formar part de dit sector, junt a les següents Falles: Camí d'Alba -Castell de Cullera, Glòria -Felicitat -Tremolar, Plaça Joan Bautista Valldecabras (El Palmar), Mossén Josep Conca -Pinedo, Riu Segura -Forn d'Alcedo, Maria Ros -Manuel Iranzo, Pinedo -Tres Camins, Hellín -Pere de Lluna, El Perellonet, El Campot (Albufera) i Ambarcador -Historiador Beti (El Saler).

Cada sector té tres representants en Junta Central Fallera, sent Eduard Alacreu i Crespo u d'ells, pertanyent a la nostra Comissió.

Es contracta la falla gran en el Sr. Roig Arnal, en un import de 650.000.- pessetes i que estigué classificada en la Secció Tercera "A", obtenent-se el 2º premi de la seua categoria i el 1º d'Ingeni i Gràcia.

La falla infantil es contracta en Rafel Planells en un valor de 225.000.- pessetes, que se catalogá en la Secció Tercera en la que obtingue el 4º premi de falla.

També es contractà a la recent formada banda de música Santa Cecilia de Castellar, per un import de 375.000.- pessetes, en els següents actes: Quatre dies de falles incluint el dia de ‘la crema’. Quaranta places per a tots els actes principals i de vinticinc a trenta en els actes normals com despertades i passacarrers.

El llibret escrit per Antoni Ginés i Martínez ha obtes el 2º Accèssit d'Autor Novell.

En el Festival de Paelles que ha organisat J.C.F. esta Comissió participà en la confecció de tres paelles destinades a 54 jovens de la tercera edat pertanyents al Clup de Jubilat de Castellar.

El dia 10 de març té lloc la V edició de la Volta al Poble de Castellar, organisat per Eduard Alacreu.

És beneïda l'image de Sant Josep, regalada per Maria del Pilar Fallera Major Infantil, els quals padrins foren la chiqueta Maria Lluïsa Mocholí i Gimeno i el chiquet Aleixandre Alemany i Lladró.

En els dies de falles actuaren el conjunt els Cholis, Bernardino i la seua orquesta i el Gran Fele.

________________________________________________________________

ANY 1986President: Josep Marià Casquete i Guillem
Secretari: Antoni Alabau i Castrillo
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Immaculada Bonafont i Gimeno
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Brega per la vida"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Banda de Música Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Josep F. Pisá i Tomas
President Infantil: Eduard Planells i Olmos
Fallera Major Infantil: Sònia Planells i Olmos
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda.
Lema: "El món del circ"

El dia 28 de març de 1.985, en l'assistència de 26 fallers i 32 falleres és elegit president Josep Marià Casquete i Guillem per aclamació, ya que és el únic candidat que es presenta, donant començament a l'eixercici 1985-1986.

El tesorer Aleixandre Alemany confecciona el presupost per a l'eixercici en curs que ascendix a 4.120.000.- pessetes.

Se creà la Secció Juvenil composta per tots els fallers en edats compreses entre 14 i 16 anys abdós incloses, i les falleres que passen de la comissió infantil a la major, fins els 16 anys.

En maig se comença a compartir classes de guitarra a carrec de Josep Maria Arnandis i Machí i se crea un grup de dansa de la Falla.

Es creà un equip de futvito infantil, per a participar en els diferents campeonats que puga organisar J.C.F. o el sector, de fet el dia 28 de setembre de 1.985 juga el primer partit del torneig que organisa el sector 21, del qual quedarem subcampeons l'equipage el subvencionà Electricitat Tamarit.

Pel mateix més es contracta la falla gran en Joan Roig i Arnal en un import de 680.000.- pessetes que es ubicada en la Secció Segona C, i l'infantil en un import de 250.000.- pessetes en l'artiste Rafel Planells i Alagarda, entrà en la Secció Tercera. El antic reglament vigent en este temps, dia que el preu de la falla infantil no podia ser superior a un terç del cost de la major, per lo que es tingue que aumentar el preu de la major per a que l'infantil no fora descalificada.

El 22 de juny s'organisà una verbena per a la nit de Sant Joan, en la que es contractà a Bernardino i la seua orquesta, pero l'orquesta se pergue en la guerra i nomes acodí Bernardino. Eixa mateixa vesprada actuà una Estudiantina que anava arreplegant a totes les falleres per a portar-les al casal. Per a cobrir els gasts d'este event, es rifà una bicicleta BH.

Es presentaren a l'elecció de les Corts de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de Valencia, a la senyoreta, Mercé Ruiz i Caplliure i la chiqueta Maria del Pilar Mocholí i Gimeno, aixina com a Rosa Siurana com a candidata a Regina del Sector 21.

Es complix en les invitacions cursades a la Comissió, assistint tant als festejos organisats pels clavaris de la Verge del Rosari, com a l'ofrena a la Verge dels Desamparats que fan les seues Clavarieses de Castellar axina com les de l'Oliveral. També som convidats a les festes del tremolar, a la que la Comissió assistix a casi tots els actes que s’organisen.

El Dia 17 d'octubre en una Assamblea General, és elegida Fallera Major Infantil a la chiqueta Sònia Planells i Olmos, germana del President Infantil.

El sopar que organisà el sector 21 en homenage a les Falleres Majors del mateix, és en la Sala Benetusser, el dia 18 d'octubre, a on acudixen les Falleres Majors en els seus respectius Presidents, acompanyats d'un nutrit grup de fallers i falleres de la Comissió.

El segon dia de Nadal, com ve sent habitual, es reunix la Junta Directiva, en el vist i plau de l'Assamblea General, per a elegir a la Fallera Major, recaiguent el dit títul en la senyoreta Immaculada Bonafont i Gimeno.

La presentació te lloc el dia 15 de Febrer en la Sala Kataoria de Catarroja. En la presentació Infantil, es preparà un apropòsit, escrit per Josep Maria Arnandis, els presentadors infantils foren, Clara Eugenia Arnandis i Aleixandre Alemany "Júnior", de mantenedor actuà Juliol Miquel Orta i Orient.

En la major actuaren de presentadors, Rosa Siurana i Mari Carme Bresó, fent de mantenedor Josep Maria Arnandis i Machi.

Al terme de la presentació major s’interpretà una obreta de teatre dirigida per Eduard Alacreu i interpreta pel grup de teatre de la comisió actuant, Josep Orta ,Julio Orta, Vicent Sangerman, Elvira Soler, Rosa Siurana, Mª Carmen Bresó i Ampar Salcedo.

Els fallers d'honor foren Carina, Paco Muñoz, Pepe Márquez i Andreu, pero en la presentació a soles fan acte de presència Andreu i una representació de Carina. Els dies de falles actuaren en la plaça Pepe Márquez i Paco Muñoz, a tots se’ls entreguà un recordatori del seu pas per esta Comissió.

El dia 9 de març, com ya ve sent habitual, es realisá la VI Volta Popular al Poble de Castellar, per la vesprada es feu una cavalcata de disfrassos en la que participa la Comissió de Festes del Tremolar.

Es cobrix part del corral del casal, per a poder deixar allí l’enteulat i atres coses per a que no es banyaren.

També s'organisen campeonats d'escacs, dominó, parchis i truc i una exposició de fotografies.

Junta Central Fallera, com en anys anteriors, el dia 2 de març organisà el Festival de Paelles; dedicat a les persones de la tercera edat, la falla participà cuinant quatre paelles per a tots els jubilat que volgueren anar. Els guisanders foren; Vicent Ortega, Vicent Sáez; Josep Ramon González, Ramon Gimeno, Asensio Peris, Josep Orta i Francesc Andréu.

Est any hem obtes el 2º accèssit d'Autor Novell en el concurs de llibrets que organisa Lo Rat Penat, el quint premi de la falla infantil i el primer premi de la falla gran.

Les arques de la Comissió tanquen en un superàvit de 717.163.- pessetes.