MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1970 A 1974

________________________________________________________________

ANY 1970President: Francesc Alabau i Arce
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Gimeno i Furió
Banda de música: Unió Musical Cañadense de Canyada (Alacant).

Ad esta Fallera Major l'elegiren en la pista de ball que estava ubicada en el carrer Sant Salvador, a on estava el casal.

La presentació la feren en el Cine Castellar, com era habitual en aquells anys.

Jonny i los Reves-Jazz, amenisaren les verbenes en les festes falleres d'eixe any. També el dia 16 tingué lloc una gran velada de varietets.


________________________________________________________________

ANY 1971President: Francesc Alabau i Arce
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Consol Vidal i Olmos

Després de ser elegit per mig una votació en el casal, Consol nos conta, que foren a cas a dir-li que era la Fallera Major, el casal, seguix diguent Consol, estava situat en el carrer Ador. La presentació se feu en el cine Castellar.

Per lo que es pot bore en les fotografies la falla obtingue premi.

________________________________________________________________

ANY 1972President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Pilar Marín i Casanova

________________________________________________________________

ANY 1973President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Teresa Pons i Ramiro
Artiste Falla: Víctor López
Lema: "Els que tallen el bacallar"
Autor llibret: Antoni Ginés
Banda de música: Unió Musical Cañadense de Canyada (Alacant).
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Premi de la falla gran: El dotze de la Secció Primera C.

Les verbenes de Sant Josep són amenisades per Los 5 del Túria i Els Hit Parade, també el dia 17, té lloc una gran velada de varietets.

Com és habitual, el dia 16 es realisà la carrera ciclista patrocinada per la comissió i organisada per la penya ciclista de Castellar, entregant al terme de la mateixa els trofeus als guanyadors la Fallera Major.

________________________________________________________________

ANY 1974President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Concepció Llop i Dasí
Lema de la falla: “No és bo que l'home estiga a soles”
Autor llibret: Antoni Ginés i Martinez
Banda de música: Unió Musical Cañadense de Canyada (Alacant).
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella

Conchin nos informa de que la tragueren Fallera Major en el casal per decisió de la Junta Directiva i com en anys anteriors la presentació la feren en el cine Castellar i feu de mantenedor Antoni Santamaría “El Poeta Negro”.

Fins 1974, excepte en l'any 1936, no existia Comissió Infantil al menys, no tenim documentació, encara que si que estava la Fallera Major Infantil.

Degut a que cada any eren més els chiquets que es vestien per a anar a la missa en honor a Sant Josep n’Antoni Rodriguez i Sales un granadí, membre d'esta comissió, creïa i aixina s'ho feya saber als seus companyers fallers, que Castellar deuria de tindre a l'igual que la majoria de falles de Valencia una Comissió Infantil.

Tant insistia que es decidí fer una proba, escollint a una chiqueta que fera de Fallera Major Infantil i a un chiquet que representara al President Infantil, recaiguent estos dos carrecs en Immaculada Rodriguez i López i Josep Vicent Llop i Dasí respectivament.

En 1974 se presenta a junta Central Fallera, el següent cens actualisat de la demarcació de la falla: Plaça Verge de Lepanto del nº 1 al 27, c/. Campana del 2 al 26 i del 1 al 27, c/. Sant Salvador del 2 al 106 i del 1 al 105, c/. Ador del 2 al 64 i del 1 al 73, c/. Principal del 2 al 74 i del 1 al 77, c/. Vicent Puchol del 2 al 52 i del 1 al 45, Escultor Frederic Siurana del 2 al 38 del 1 al 17, c/. Aurora del 2 al 22 i del 1 23, c/. Fortuna del 2 al 14 i del 1 al 23, c/. Pastor Aycart del 2 al 42 i del 1 al 37, c/. Arbres del 2 al 30 i del 1 al 29.