MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1965 A 1969

________________________________________________________________

ANY 1965President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Eduard Alacreu Chulià
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Ampar Furió i Giner
Premi de la falla: El 18 de Secció 3A

A partir d'Est any ya comencen a vestir-se en el traje típico de faller.

En 1965, el Ministeri d'Informació i Turisme declaren a les falles com a "Festa d'Art d'Interes Turístic", títul que s'anyadix al de "Festa d'Art d'Interes Nacional", otorgat en 1946 pel Ministre d'Educació Nacional.

________________________________________________________________

ANY 1966President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Eduard Alacreu Chulià Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Eugenia Lozano i Alabau

La presentació tingue lloc en el cine Castellar el dia 24 de febrer de 1966 als 10,30 de la nit, actuant un gran elenc d'artistes famosos del moment, l'exaltació estigue a carrec del mantenedor en Josep Crespo.

La falla est any está ubicada en la Secció Segona, logrant el premi 14 de la seua categoria.

En 1966 es celebra la primera Olimpiada del Humor.

________________________________________________________________

ANY 1967President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Eduard Alacreu i Chulià
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Isabel Gimeno i Crespo
Lema de la Falla: "Els vampirs del món"

Foren a sa casa a dir-li que era la Fallera Major. La presentació la feren en el Cine Castellar.

Fins a 1966 les falles soles estaven plantades tres dies, apartir de 1967 passaren a estar plantades durant quatre dies. També passaren a celebrar-se dos ofrenes de flors a la Verge dels Desamparats, una pel matí per a les comissions infantils, i un atra per la vesprada per a les comissions majors.

Es celebra també per primera vegada la "Cavalcata regional", en la que figuraren els millors mostres folclòriques de Castellò, Valéncia i Alacant i les seues comarques, acudint mes de vint carrosses al gran desfile alegòric, quedant ya incorporada com festeig oficial en la gran "Semana Fallera" en el nom de Cavalcata del Regne com es nomena hui en dia.

________________________________________________________________

ANY 1968President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Eduard Alacreu Chulià
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Ampar Gimeno i Giner

"Els fallers se presentaren en ma casa per a dir-me que entre les 11 falleres que formavem la comissió femenina, m'habíen elegit com a Fallera Major", nos conta Maria Ampar.

El primer cens que es coneix en els archius de la falla de la Secció Femenina.

________________________________________________________________

ANY 1969President: Francesc Alabau i Arce
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Felicita Ortega i Gimeno

El dia 16 se celebrà una gran velada de varietets. Les verbenes organisades en els dies de falles, foren amenisades per l'orquesta HOLIDAY