MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1960 A 1964

________________________________________________________________

ANY 1960President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Eduart Alacreu i Chulea
Tesorer: Francesc Alabau i Arce
Fallera Major: Francesca Castellar i Ferri
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova

La presentació es feu en el Cine Castellar com venia sent avitual, com teló de fondo havia un gran escut de la falla, fent de mantenedor Blai Furió i Vilanova.
________________________________________________________________

ANY 1961President: Josep Rodrigo i Navarro
Secretari: Eduard Alacreu i Chuliá
Tesorer: Francesc Alabau i Arce
Fallera Major: Emília Minguet i Fulgencio

La presentació d’est any tenia com a teló de fondo un gran palmito i tornà a actuar como a mantenedor Blai Furió. Es feu en el cine Castellar.

El 8 de març arribá al port de Valencia el primer barco faller procedent de Sudamèrica que fon rebut per mils de valencians per a donar la benvinguda als mes de quatrecents valencians emigrants de terres de Hispanoamérica.

________________________________________________________________

ANY 1962President: Josep Rodrigo i Navarro
Secretari: Eduart Alacreu i Chulea
Tesorer: Bautista Minguet i Arce

Se desestimà la seua alta en Junta Central Fallera per inscriure-la fora del temps reglamentari.

________________________________________________________________

ANY 1963President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Rafel Furió
Tesorer: Francesc Gimeno i Tomas
Fallera Major: Josefina Siurana i Álvarez
Lema de la Falla: "El món de hui"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova

La presentació es feu en el cine Castellar, organisada per Antoni Santamaría, un senyor que en aquell temps feya les presentacions al mateix temps que feya de mantenedor en el seudónim de “El Poeta Negro.

Est any la falla fon inscrita en la Secció Tercera A conseguint el premi 35.

________________________________________________________________

ANY 1964President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Francesc Rodrigo i Gimeno
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Nativitat Rodrigo i Gimeno

La presentacio, com era costum, es feu en el Cine Castellar i feu de mantenedor Antoni Santamaría.

La falla obté el premi 9 de la seua Secció.

En una reunió de germanor fallera, celebrada el 17 d'abril de 1.963, davant de la presència del Vicepresident de Junta Central Fallera, Vicent Collado i López, per una part i Manuel Sanjosé i Monrabal en representació del President de la Comissió Glòria -Felicitat -Tremolar i Bautista Minguet i Arce, President de la Comissió Plaça Verge de Lepanto per atra, acorden, entre atres coses, respectar les respectives funcions de ball que en propi benefici organicen; per a lo qual se comprometen a que la falla de l'Oliveral realice les seues en el seu local habitual, els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost i setembre. Per la seua part la falla de Castellar, les portara a efecte en el seu local, els mesos d’octubre, novembre, decembre, giner, febrer i març.

Est any nos visità la Fallera Major de Valencia senyoreta Maria Ampar de Rojas i Cárdenas, que junt a la nostra Fallera Major i la Fallera Major de l'Oliveral en les seues respectives Corts d'Honor feren un passacarrer per la barriada visitant les dos falles.