MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1956 A 1959

________________________________________________________________

ANY 1956Presidente: Bautista Minguet y Arce
Secretario: Vicente Rodrigo y Alapont
Tesorero: Ramón Navarro y Tamarit.
Fallera Mayor: Maria Bonafont y Siurana
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Premi de la falla:Accèsit de la Secció Tercera

En esta època el casal estava situat en el carrer Sant Salvador que al mateix temps se feya ball tots els fins de semana i festius, lloc a on fon elegida Fallera Major Maria.La presentació tingué lloc en el cine Castellar, en el Carrer Alqueria d'Aznar, i la feu Blai Furió.

________________________________________________________________

ANY 1957President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Francesc Gimeno i Tomas
Tesorer: Ramon Navarro i Tamarit
Fallera Major: Raquel Monsoliu i Gonzalez
Autor del llibret i mantenedor en la presentació: Blai Furió i Vilanova

________________________________________________________________

ANY 1958President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Francesc Gimeno i Tomas
Tesorer: Ramón Navarro i Tamarit
Fallera Major: Carmen Salcedo i Cabrelles
Autor del llibret: Blai Furió i VilanovaFins est any la comissió femenina estava formada a soles per 5 falleres, en est eixercici ya eren 11 les components de la comissió femenina.

En un principi havien séries dudes si est any se plantaria la falla degut a la riuda de l'any anterior, pero al fi pugué més l'amor a les falles i a les tradicions de la nostra terra, que la mala situació econòmica que estava passant el nostre poble i Valencia en general, i els fallers decidiren continuar en la festa i traure a la seua Fallera Major, presentant-se en casa de Carmen per a propondre-li el carrec, que l'acceptà de tot cor.

La presentació es feu en el cine Castellar en un decorat que representava al carrer Principal, realisat per Eduard Alacreu i Chuliá, pintor i membre de la comissió, actuant de mantenedor Blai Furió i Vilanova.

________________________________________________________________

ANY 1959President: Bautista Minguet i Arce
Secretari: Francesc Gimeno i Tomas
Tesorer: Ramon Navarro i Tamarit
Fallera Major: Francesca Gimeno i Mocholí
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova

Segons nos conta Paqui, com no tingué premi la falla, els fallers les portaren a una tómbola que havia en la plaça de la Verge, també nos diu que va insistir molt en que volia anar a l'ofrena de la Verge, pero encara que eix any no foren, serví per a que a partir de l'any següent començaren a assistir ad est acte.

La presentació se feu en el cine Castellar, tenint com a fondo l'Arc Iris i cada fallera representava un color, el mantenedor de l'acte fon Blai Furio

Es confecciona un banderí sent apadrinat per Ramón Tamarit, i Ampar Tomàs i Rodrigo.

Era costum, que durà molt de temps, el fer una carrera ciclista en les festes falleres, organisada per la Penya Ciclista de Castellar y patrocinada per esta comissió; est any la guanyà Vicent Aznar, corredor que a participat en vàries ocasions en la volta a España, fill i veï de Castellar.

A primers de maig s'acorda considerar a Sant Josep patró dels fallers i homenajar-lo en el pont que porta el seu nom, en el riu Túria.