MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1951 A 1955

________________________________________________________________

ANY 1951 i 1952En estos dos anys es pert atra vegada la continuďtat de la falla, per a tornar a renaixer de nou en l’any 1.953.

________________________________________________________________

ANY 1953President: Rafel Furió i Gisbert
Secretari: Bautista Minguet i Arce
Tesorer: Ramon Navarro i Tamarit
Fallera Major: Josepa Tamarit i Castellar

La Fallera Major fon nomenada, segons nos conta Josefa, en una votació que es feu en el casal que estava situat en el carrer de Sant Salvador, un local propietat del President, a on també feren la seua presentació, possant en escena una obra de teatre en la que participŕ ella mateixa. Degut a que el local era molt chicotet, per a que poguera presenciar-ho tot el poble, la tingueren que fer dos vegades, el dissabte i el dumenge. La presentació estigue a carrec de Blai Furió qui feu de mantenedor.
________________________________________________________________

ANY 1954President: Rafel Furió i Gisbert
Secretari: Bautista Minguet i Arce
Tesorer: Ramon Navarro i Tamarit
Fallera Major: Dolors Ramón i Navarro
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova

Tant el llibret com la presentació foren realisats per Blai Furió i Vilanova, colaborant en esta comisió 22 anys seguits.________________________________________________________________

ANY 1955President: Rafel Furió i Gisbert
Secretari: Bautista Minguet i Arce
Tesorer: Ramon Navarro i Tamarit
Fallera Major: Maria Ampar Ruiz i Perales
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova