MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1948 A 1950

________________________________________________________________

ANY 1948President: Indalecio Santamaría
Secretari: Miquel Chasán i Tamarit
Tesorer: Joan Gimeno i Ortega
Fallera Major: Amparín Vila i Tarazona
Banda de música: Santa Cecilia de Cullera.
Lema: "Castellar a mija nit"

En est any la comisió torna a nomenar Fallera Major Infantil, carrec que recau en la chiqueta: Luisita Sebastiá.

________________________________________________________________

ANY 1949


President: Salvador Verdeguer i Mocholí
Secretari: Ramon Tamarit
Tesorer: Miquel Gimeno i Aznar
Fallera Major: Francesca Tamarit i Tomás

A Francesca també foren a sa casa a traure-la Fallera Major, com era costum en eixa época i fins fa poc, i la presentació, nos conta, que es feu en la porcatera de "Niua", local habilitat els fins de semana, al desapareixer lo que era el Ducal Cinema, per a fer ball, cine, teatre i les presentacions falleres.

La falla tingué premi otorgant-li un accesit, segons podem vore en la fotogràfia.

________________________________________________________________

ANY 1950President: Salvador Verdeguer i Mocholí
Secretari: Josep Bort i Furió
Tesorer: Miquel Gimeno i Aznar
Fallera Major: Consol Olmos i Taberner
Lema: Lo que s'ha emportat la riuà.

La presentació se feu en porcatera de Niua, segons nos conta Consol i l'elecció es feu per votació entre Na Leonor i Na Maria

Els Fallers d'Honor d'Est any foren, Francesc Conejos i Tarazona, Josep Minguet i Puchades, Blai Bresó i Alabau, Albert Gisbert i Ciurana, Lluís Gimeno i Salcedo, Jaume Devesa, Manuel Tomas i Gimeno, Antoni Ginés, Josep Gisbert i Chisvert, les Falleres d'Honor que els acompanyaven en estes festes foren: Esperança Rosaleny, Carmen Salcedo i Navarro, Carmen Herrezuelo i Paquita Albert i Furió.

En est eixercici, els fallers d'esta comissió decidixen vestir-se en indumentària valenciana al menys per a la presentació, abillant-se en brusa i espardenyes de careta.

Com anècdota, hi ha que contar que fon Faller d'Honor "El Cabello", que vivia en el carrer de Castelló i quan la comissió fon a arreplegar-lo, ixqué de casa vestit en jaqueta, i el feren pujar per a posar-se la brusa i les espardenyes.