MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1975 A 1977

________________________________________________________________

ANY 1975President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Josep Giner i Rodrigo
Fallera Major: Maria Teresa Alagarda i Rodrigo
Autor llibret: Antoni Ginés
Banda de música: Unió Musical Cañadense de Canyada (Alacant.
Banda de Cornetes i Tambors de la comissió
Pirotécnques: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Antoni Rodriguez i Salas
President Infantil: Josep Vicent Llop i Dasí
Fallera Major Infantil: Juanita Bernal i Sánchez

Este fon un eixercici de novetats, per una part gràcies a l'experiment realisat l'any passat, se crea la Comissió Infantil, encara que el promotor de la mateixa Antoni Rodriguez no pugué estar present degut a que tingué que anar-se´n a viure a Granada per motius laborals. Abstrets en els preparatius de la mateixa, s’oblidaren de censar-la en Junta Central Fallera.

Per a acompanyar a la recent creada comissió se creà una Banda de Cornetes i Tambors composta pels propis fallers.

Com no podia ser d'atra forma es confeccionà un estandart i un banderí, per a representar a la Comissió Infantil i a la Banda de Cornetes i tambors respectivament. Les dos ensenyes foren beneïdes el 16 de març als 13 hores, sent els padrins Vicent Caballer i Maria Dolors Aznar Castelló de l'estandart, i Alfret Mico i Tamarit i Ascensió Marín i Casanova del banderí.

La presentació tant de la comissió infantil com de la major, se realisà en el Cine Castellar,en el carrer d’Alqueria d'Aznar, fent de presentador i mantenedor Antoni Santamaría “ El Poeta Negro”.

Després de tot un any de treball i sacrificis, aplegà el moment de plantar la falla, l’artiste portà les peces i quedà en tornar després a montar-la, pero l'espera se feu llarga, llarguíssima, tant que no apraregué; els fallers eixiren a buscar-lo i al pareixer el trobaren en una falla de Torrent en un problema molt greu, havia barrejat les peces de les tres o quatre falles que havia realisat i no sabia a qual pertanyien cadascuna per lo que no podia plantar ningú dels monuments contractats, d'oides, i només d'oides se que hague algú l’agarrà del coll i l'alça dos pams de terra. Indignats els fallers se’n tornaren a Castellar, agarraren un ninot que se li pareixia i li posaren dos cuernos en suros de panolla i el penjaren del coll.

Açó no fon tot, est any tinguérem un any de falles plujoses i el dia de l'ofrena a la Verge, plogué a canters precisament quan la nostra comissió estava desfilant banyant-se tots de cap a peus, açó feu que se barrejaren els colors dels trages i els tinys de les bandes els tacaren, quedant els trages fets un desastre.

________________________________________________________________

ANY 1976President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Tomas Pons
Fallera Major: Anabel Dasí i Rodríguez
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
Lema: "El Destape"
Autor llibret: Antoni Gines i Martínez
Banda de música: Banda Musical Cañadense (Alacant)
Banda de Cornetes i Tambors de la comissió
Pirotécnques: Vicent Caballer (Godella)
President Infantil: Josep Vicent Llop i Dasí
Fallera Major Infantil: Maria Ampar Alapont i Molla
Artiste Falla: Andreu Martorell

Est any els fallers escarmentats de l'any anterior, varen censar la comissió Infantil dins del periode marcat per la Junta Central Fallera.

La presentació de les Falleres Majors es fa com era costum en el Cine Castellar.

La falla gran obte el quart premi d'Ingeni i Gràcia de la Secció Primera B, i l'infantil el 29 premi de falla de la Secció Primera

El dia 14, la Fallera Major junt a tota la Comissió, visita el Camp de Tir de Colom del Tremolar, a on es celebra el V Trofeu de Falles que patrocina esta comissió i organisa la Societat de Caçadors de Castellar.

I com no podia faltar, els més pirotècnics disfrutaren en la matinada del dia 18 encenent montanyes de coets.

A partir del dia 17 se feren verbenes tots els dies, sent amenisades pel conjunt musical Domy Mart.

________________________________________________________________

ANY 1977President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Tomas Pons
President d'Honor: Enric Ginés
Fallera Major: Rosa Llop i Dasí
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
Lema: "Hi ha molt que rosegar"
Autor llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Banda de Cornetes i Tambors de la Comissió
Pirotécnques: Vicent Caballer de Godella
President Infantil: Josep Vicent Llop i Dasí.
Fallera Major Infantil: Teresa Sánchez-Minguet i Martínez

Rosa fon elegida en el casal per decisió de la Junta Directiva. Es germana del President Infantil.

Est any la discoteca i per supost el casal fon traslladats al carrer Comandant Franco.

El monument faller fon ubicat en la Secció Primera C i va obtindre el dècim premi.

En la Gala Fallera del sector 21, la presentació de les falleres se realisà dins d'una gran paella a on aprareixien totes les Falleres Majors de les comissions que formaven el dit sector.

En estes falles fon Faller d'Honor, Enric Ginés, molt conegut en Castellar per que és natural d'esta pedania, i en Valencia i en tota Espanya, per la seua dedicació a la ràdio que des de molt jove a segut la seua professió; el seu programa Discomoder encara s'escolta pel la 97.7, emissora de la que és Director.

En la seua salutació nos conta la seua afició a les falles com estructura interna, gràcies a Josep Olmos "el Chorrit", qui en eixa època era artiste faller, en ella nos diu en la salutació del llibret: “Cada dia al llarg de´ls mesos de la seua gestacio, acostumaba tindre com a companys de joc els ninots de cartó encara sense pintar, inclús el seus motles d’algeps. L’estructura interior de una falla no era per a mi cap secret als set anys”.

Un any més la presentació es fa en el cine Castellar, actuant com a mantenedor i presentador d’est acte el nostre gran amic N’Enric Ginés. Actuà en el fi de festa Juan Camacho.

Com a una curiositat, i un eixample de la importancia que tenien les comisions infantils en aquell temps, l’ofrena comens a fer-se per separat: el 17 de març per a les comissions infantils i el 18 per a les majors, costum que es mantíngué durant uns anys.

Com venia sent habitual, els dies de falles, es realisaren verbenes, una velada de varietets, la típica "cordà" i per supost els passacarrers per tots els carrers del poble.