FOTOGRAFIES    EIXERCICI 2020-2021

SEMANA FALLERA


ACTES VARIS


EXCURSIÓ CICLOTURISTA AL LLAC DEL SALER


CAMPEONAT DE TENIS DE J.C.F.


CAMPEONA AITANA ORTEGA

ENTREGA DEL PREMI


ENTREGA DELS NINOT A L'EXPOSICIÓRECOLLIDA DEL BUNYOLS D'OR EN FULLES DE LLORER I BRILLANTS


VISITA A LA MARE DE DEU


SOPAR DE LA PLANTA, LA MISA I ATRES COSES


IMPOSICIÓ BANDES