MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


         ANY 2020/21

         MEMÒRIA


President: Pablo Bueno i Villena
Secretari: José Vivó I Alemany
Tesorer: Victor José Alabau I Chirivella
Fallera Major: Carolina Soriano i Alabau
Artiste Falla: Lorenzo Fandós
Lema: Pio, pio que yo no he segut
Autor del llibret: Miquel Àngel Gascón i Rocha
Banda de música: Banda de Música l'Unió Musical Santa Cecília
Pirotécnic: Pirotècnia Tamarit
Delegat d'Infantils: Mari Carmen Alabau i Minguet
President Infantil: Mateo Mocholi i Bonafont
Fallera Major Infantil: Ana Cervera i David
Artiste Falla: Lorenzo Fandós
Lema: Bla, bla,bla…
Autor llibret infantil: Miquel Àngel Gascón i Rocha

Des de que el 13 de Maig de 2020 se nos va informar que les Falles s'havien suspés, era la pijor notícia que nos podrien donar als fallers, pero no podíem deixar que la desanimació s'apoderara de nosatres. Aixina que el 18 de Maig, en Junta General de forma telemàtica i ya pensant en el nou eixercici, vàrem tornar a iniciar l'activitat administrativa, nomenant de nou a Pablo Bueno i Villena com a President, que torna a formar la seua Junta Directiva

En plena pandèmia del coronavirus i sense saber quan podrem continuar en l'activitat fallera, no se podíem reunir en el casal, ni podíem anar els divendres a sopar, i com no se pogué plantar la falla ni realisar tots els actes programats per a les falles del 2020, s'acorda en una junta no presencial el 1 de juny de 2020, que els càrrecs de Fallera Major, Fallera Major Infantil, President Infantil, Directiva Infantil i Muses Infantil continuen en els seus càrrecs.

Després de casi 100 dies de confinament, poc a poc es va reprendre l'activitat i es va poder començar a usar el casal per a la loteria, i celebrar juntes directives.

Les condicions sanitàries varen millorar, i la festa devia seguir,aixina que el 18 de juliol, mantenint totes les mesures de seguritat impostes en eixe moment per les autoritats, realisarem una excursió a l'Illa de Tabarca.

El 12 de Setembre, dins d'una calma relativa de la pandèmia, en u dels pocs actes que se podien celebrar, el President acompanyat de la nostra Fallera Major, Carolina, arreplegaren el premi al millor Ninot de la Secció 4ª de l'exposició que nos havien concedit.

Aixina com han tingut que repetir any, a Natàlia li ha passat lo mateix, la F.M.I.V i la seua Cort d'Honor han continuat un atre any, esperant poder acabar els actes pendents.

De la mateixa manera que va succeir en les nostres representants, Carolina, Ana i Mateo, Natalia va repetir carregue , i el 26 de Setembre va ser l'imposició de bandes a la F.M.I.V. i a la seua Cort d'Honor per al 2021.

El Torneig de Bàsquet que organisa J.C.F. va anar a parar a les mans del nostre equip, format per Lucia, Diego i Jordi, que varen quedar campeons i varen deixar el nom de la nostra Comissió en el primer escalafó.

El 13 de Decembre celebrem en el Saló Mediterràneu de Albal el Solemne Acte d'imposició de Bandes de les nostres Falleres Majors i les seues Corts d'Honor. Per les restriccions sanitàries, va ser un acte íntim, tranquil, pero no per això menys sentit.

Degut a la pandèmia, molta gent s'havia quedat sense treball, i sense recursos començava a sofrir totes les seqüeles econòmiques que la crisis sanitària estava provocant. La Comissió, com ya havia realisat l'any anterior, va preparar una Recollida Solidària de productes d'higiene personal, gels hidroalcohòlics , mascarilles, etc… que va ser entregat a la Parròquia de Castellar a principis del nou any.

En el 2021 la pandèmia anava agarrant mes virulència i l'esperança de poder celebrar les falles era més chicoteta, pero lo que no podia faltar es la tradicional traca de “un mes per a falles”, que en realitat sigué “un per a sant Josep”, aixina que el 19 de febrer se li pegà foc un menut castell de focs artificials.

Ya en març i a les portes de la semana fallera, se vea en la gent les ganes de festa, alguns anaven en el brusó, atres en el mocador d'herbes, se posaren en els balcons senyeres, mocadors, brusons i atres peses de roba falleres. Carolina, Ana Pablo i Mateo, no anaven a ser menys i gojaren de una globotà, un sopar de la plantà, entre atres coses, per a que no s'oblide que les tradicions no se poden pedre passe lo que passe.

I el dia 19 de març, sant Josep a pesar de que nos varen impedir celebrar un passacarrer, la nostra Comissió va demostrar que les Falles no solament es festa. Els nostres representants, acompanyats per la comissió, varen acodir a l'Iglésia a celebrar la Festivitat de Sant Josep, i les Falleres Majors i les Corts d'Honor li feren una chicoteta ofrena a la Verge dels Desamparats. I no estàvem en la Plaça la Verge de Valéncia, no desfilàvem davant de mils de persones, pero el sentiment que hi havia en cada ram ofrenat era el mateix.

Tot lo món trobarà a faltar no haver anat a una mascletà a la Plaça de l'Ajuntament, haver anat a les Torres de Serrans a la crida, no haver anat a l'ofrena, pero com resen eixes 8 lletres que han estat tan de moda: T O R N A R E M. Perque les Falles no s'han anat, estan amagades en els nostres cors, esperant temps millors per a eixir de nou al carrer, i gojar del soroll dels petarts, de la cridoria dels més menuts, de l'olor a pólvora, a bunyols, a chocolate... Mentres n'hi haja un faller viu, les falles no moriran mai.

MENU PRINCIPAL