MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2009-2010


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretari: Josep Lluís Vivó i Rodrigo
Tesorer: Alejandro Alemny i Pérez
Fallera Major: Eva Fabuel i Iranzo
Artiste Falla: Jordi Fresquet
Lema: "Un futur gris"
Autor del llibret: Ferran Gil i Navarro
Banda de música: Els 'Trapellaus' de Bunyol
Pirotécnic: Pirotècnia Turís.
Delegat d'Infantils: Milacre Marcos i Fernández
President Infantil: Josep Lluís Segovia
Fallera Major Infantil: Eva Mª Sanfuan i Fabuel
Artiste Falla Infantil: Francesc Gisbert i Picó
Lema: "¿I a la 3ª lluna...?”
Autor llibret infantil: Ferran Gil i Navarro
MENU PRINCIPAL

>