FOTOGRAFIES
EIXERCICI 2021 - 2022
ENTREGA DELS NINOT A L'EXPOSICIÓ


EXCURSIÓ CICLOTURISTA AL LLAC DEL SALER


CAMPEONAT DE TENIS DE J.C.F.

CAMPEONA AITANA ORTEGAENTREGA DEL PREMI