MENU
LA NOSTRA HISTORIA
FOTOS


          ANY 2007-2008


President: Jordi Fabuel i Iranzo
Secretària: Mónica Peris i David
Tesorer: Alejandro Alemany i Pérez
Fallera Major: Merce Vila i Rodrigo
Artiste Falla:
Lema: "Posar-se a punt per a...."
Autor del llibret: Ferran Gil i Navarro
Banda de música: Unio Musical Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Pirotècnia Zaragozana.
Delegat d'Infantils: Milagros Marcos i Fernandez
President Infantil: José Roberto Medrano i Alapont
Fallera Major Infantil: Maria Ampar Velarte i Gimeno
Artiste Falla Infantil:
Lema: "Menuts i grans héroes”
Autor llibret infantil: Ferran Gil i Navarro
MENU PRINCIPAL