MENU
EIXERCICI 2019-2020

El temps en Valéncia
         Bunyol d'Or en Fulles de Llorer i Brillants
       Poetesa Leonor Perales, 1-B CASTELLAR 46026
            E-MAIL: secretaria@fallacastellar.es
          Facebook: Falla Castellar

_______________________________

        Presidente: Pablo Bueno i Villena

        Fallera Major: Paula Soler i Planells

        Presidente Infantil: Mateo Mocholí i Bonafont

        Fallera Major Infantil: Natalia Vilanova i Alabau

www.symptoma.es
Portal realisat per Toni Alabau 19050622131